Jak uruchomić klub fitness – co łączy uprawnienia G2 i kurs G2 ze sportem?

Niniejszy artykuł pod tytułem Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Komfortowy trening w klubie fitness zależy od wielu czynników, w tym między innymi od jakości powietrza oraz systemu ogrzewania klubu. Co łączy sport i uprawnienia G2 oraz kurs G2? Co to za kwalifikacje?

Jak uruchomić klub fitness?

Klub fitness to duża inwestycja, na której koszta składa się nie tylko zakup aparatury do ćwiczeń i sprzętu, ale też szereg innych wydatków. Do kosztów funkcjonowania klubu zaliczają się także opłaty za media (gaz, woda, prąd), czynsz za lokal, koszty eksploatacji sprzętu, koszty podatkowe oraz koszty wynagrodzeń pracowników.

Przed uruchomieniem klubu należy wybrać dobrą lokalizację, a także oszacować koszty utrzymania lokalu. Warto dobrze przemyśleć kwestię formy ogrzewania oraz podstawowego sprzętu, jaki powinien się znaleźć w klubie.

Nie można także zapominać o bezpieczeństwie.  Kluby fitness odpowiadają za zdrowie klientów – sprzęt sportowy musi być profesjonalny i przetestowany, należy zadbać także o bezpieczeństwo elektryczne i energetyczne w lokalu.

BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych

Prace przy urządzeniach i instalacjach energoelektrycznych w klubie fitness mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, tj. osób po skończonych kursach G2, posiadających uprawnienia G2. Co to takiego?

Czym są uprawnienia G2 i kurs G2?

Uprawnienia elektryczne G2 to szkolenie, które mają na celu przygotowanie do pracy związanej z eksploatacją lub dozorem:

  • Urządzeń energetycznych
  • Instalacji energetycznych
  • Sieci cieplnych

Uprawnienia G2 upoważniają do pracy przy urządzeniach energetycznych, takich jak kotły parowe, piece przemysłowe, turbiny, urządzenia wentylacji, pompy i sprężarki. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym, wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci, urządzeń oraz instalacji energetycznych mają obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych.

Co jeszcze warto wiedzieć przed założeniem klubu fitness?

Dla komfortu ćwiczących osób bardzo ważna jest jakość powietrza, dlatego w klubach fitness obowiązkowo należy przeprowadzić montaż klimatyzacji. Pomieszczenia takie jak sauny, czy siłownie wymagają zupełnie innej temperatury. Projekt klimatyzacji w klubie fitness powinien brać pod uwagę parametry pomieszczeń oraz zmienną gęstość zaludnienia w lokalu. W niewielkich klubach często stosuje się stałą wentylację mechaniczną, w połączeniu z klimatyzatorami przenośnymi.