Cholesterol i mity z nim związane

Niniejszy artykuł pod tytułem Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Skąd bierze się cholesterol w organizmie? Jednym ze źródeł jest pożywienie, zwłaszcza wysoko przetworzone.

Znaczna ilość cholesterolu zawarta jest również w produktach pochodzenia zwierzęcego. Tak naprawdę cholesterol występujący w mięsie jak i w jajach ale nie jest on tak niebezpieczny, jak jego pochodna powstająca podczas obróbki termicznej – czyli oksycholesterol, związek toksyczny dla naszych naczyń.

Jedną z najskuteczniejszych dróg do spadku cholesterolu jest ograniczenie ilości spożywanych cukrów znajdujących się poza cukierniczką w słodyczach oraz w pieczywie z białej mąki. Szokujący fakt okazał się taki, że bez względu na ilość spożytych pokarmów, organizm może wchłonąć z pożywienia tylko 1 g cholesterolu dziennie. Wydajniejszym jego źródłem okazuje się być wewnętrzna synteza, w wyniku której może powstać nawet 3-4 g cholesterolu w ciągu dnia. Przyczyną intensywnej produkcji może być wewnętrzne źródło oksycholesterolu, jakim jest homocysteina.

Cholesterol a choroby serca

Mit: Osoby, którzy maja wysoki poziom cholesterolu, są bardziej podatni na atak serca.

Prawda: Młodzi ludzie oraz w średnim wieku, u których poziom cholesterolu przekracza 350, znajdują się tak naprawdę w takim samym zagrożenia jeżeli chodzi o zawał, jak ludzie, u których ten poziom jest znacznie poniżej tego pułapu. Natomiast dla wszystkich kobiet oraz dojrzałych mężczyzn, niezależnie od wieku, wysoki cholesterol wpływa pozytywnie na długość życia.

Tłuszcze nasycone

Mit: Tłuszcze nasycone oraz cholesterol zatykają tętnice.

Prawda: Tak naprawdę poziom cholesterolu i nasyconych tłuszczy w tętnicach nie stanowi dla nich samych żadnego problemu. To co się na nich osadza to wapń, który następnie ulega utwardzeniu i to jest rzeczywistą przyczyną problemów. Natomiast kwasy tłuszczowe zostają rozłożone.

Spożywanie tłuszczy

Mit: Spożywając pokarm bogaty w tłuszcze nasycone i cholesterol przyczyniamy się do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi i narażamy się  na zawał serca.

Prawda: Żeby dociec prawdy,  przeprowadzono w tym kierunku wiele naukowych badań i jak do tej pory, absolutnie żadne z nich nie potwierdza, jakoby istniał jakiś związek pomiędzy w/w elementami diety, a zawałem. Na poparcie tej tezy, jednym z dowodów mogą być amerykanie, którzy w pewnym momencie pod wpływem ostrzeżeń dietetyków zredukowali znacznie ilość tłuszczów i cholesterolu w diecie, czego wynikiem był paradoksalnie wzrost liczby zawałów.

Medykamenty

Mit: Leki które obniżają poziom cholesterolu uratowały wielu osobą życie.

Prawda: Ostatnie eksperymenty, przeprowadzone na liczbie ponad 10 tys. osób, dowodzą iż leki te nie wpłynęły na poprawę stanu zdrowia pacjentów, ani tym bardziej na ich wyleczenie.

Globalny problem

Mit: Państwa i kraje, w których dieta mieszkańców opiera się przeważnie na tłuszczach zwierzęcych i cholesterolu, notuje się ogromne ilości zawałów.

Prawda: Mamy wiele wyjątków od tej reguły, choćby Hiszpania, Szwajcaria i także Francja, gdzie spożycie węglowodanów stanowi większa część jadłospisu. Możemy zauważyć zatem, że takie połączenie składników nie jest przyczyną, dla której co roku odnotowuje się horrendalną ilość zawałów.

Prawdziwym dowodem na to są kraje wysoko rozwinięte i zamożne, gdzie ludzie spożywają dużą ilość pokarmów pochodzenia zwierzęcego, odnotowuje się masę innych czynników, które maja wpływ na częstotliwość ataków serca.