Sport dla zdrowia cz. I

Niniejszy artykuł pod tytułem Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Partie mięśniowe – rodzaje, ćwiczenia i trening należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Mówią, że sport to zdrowie i jest w tym całkowicie prawda. Poznaj jaki pozytywny wpływ na ciało i umysł ma sport.

Aktywność fizyczna

Jest to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. W przypadku pociech i nastolatków bywa to szczególnie niebezpieczne, gdyż brak ruchu może zakłócić właściwy rozwój młodego organizmu. Tymczasem mijający wiek dwudziesty, a przede wszystkim tego druga połowa, upływa nam na siedząco.

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje wszelki zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej. Coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie.

Co gorsza, idzie to w parze z niewielkim zainteresowaniem sportem i rekreacją na świeżym powietrzu. Dzieci skwapliwie przebywają na dworze, biegają i zażywają sporo ruchu podczas swoich zabaw. Jednak, jak dowodzą badania, podjęcie nauki szkolnej wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem codziennej aktywności fizycznej dzieci. Należałoby to jakoś uzupełniać. Powinny temu usługiwać lekcje wychowania fizycznego, lecz wiemy z praktyki, iż nie zawsze możliwości szkół (szczególnie w małych miejscowościach) pozwalają na odpowiednie wykorzystanie tego czasu.

Warunki, w jakich odbywają się te zajęcia nie zawsze sprzyjają właściwym formom aktywności. W dodatku naukowcy alarmują, iż obciążenia fizyczne w trakcie ćwiczeń lekcyjnych i ich intensywność nie odpowiadają wymogom rozwijającego się organizmu dziecięcego. Luki tej nie wypełniają prywatne zainteresowania sportem. Z badań wynika, iż jedynie niewielki procent dziewcząt i chłopców w Polsce codziennie uprawia ćwiczenia (np. gimnastykę poranną). A przecież do młodych ludzi regularny wysiłek fizyczny bywa szczególnie ważny.

Więcej czy mniej?

Lepiej ćwiczyć mniej a częściej aniżeli sporadycznie w dużych ilościach. Zdrowiej bywa codziennie unikać windy i chodzić na piechotę po schodach aniżeli raz w tygodniu obciążać organizm ogromnym wysiłkiem. Lepsze rezultaty przyniesie 10 minut gimnastyki każdego rana aniżeli spędzona raz w tygodniu godzina w siłowni. Ważna bywa systematyczność podejmowanych działań.

Zanim zgodzimy się na wysłanie naszego dziecka na sport wyczynowy, pamiętajmy, że współczesna gimnastyka to po prostu ciężki fizyczny trening. Droga do sukcesu prowadzi poprzez wielogodzinne codzienne ćwiczenia. Często w ten sposób ćwiczą już 8-10-letnie dzieci. Ten ogromny wysiłek, balansujący niekiedy na granicy wytrzymałości organizmu, nie może być bierny do ich stanu zdrowia. Niezbędna bywa ścisła przegląd lekarza. Gdy mówimy o sporcie i jego coraz bardziej wyśrubowanych wynikach.

Zdrowe ciało

Ruch to wysoka zdolność i dobre samopoczucie. Niedobór wysiłku fizycznego może sprawić wiele schorzeń cywilizacyjnych m.in. nadwagi, słabej przemiany materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. Zaobserwowano, iż wśród uczniów szkół sportowych występują one rzadziej aniżeli wśród uczniów pozostałych szkół.

Co ciekawsze, jeszcze niższy odsetek pociech ze skrzywieniem kręgosłupa występuje w szkołach wiejskich. O czym to świadczy? Ich uczniowie częściej podejmują wysiłek fizyczny, pomagając rodzicom w pracach domowych i gospodarskich, aniżeli pociech z ośrodków miejskich. Zatem to regularna aktywność fizyczna przynosi tak pozytywne efekty.

Dzieci z rodzin wiejskich także w mniejszym stopniu aniżeli ich koledzy z dużych miast doświadczają negatywnych skutków współczesnego, pozornie atrakcyjnego, trybu życia młodych ludzi – na siedząco przed telewizorem, magnetowidem, komputerem. Gdy już dojdzie u dziecka do stwierdzenia wady postawy, warto wiedzieć, iż większość z nich, zwłaszcza o tych o nieznacznym nasileniu, nie stanowi przeciwwskazania do uprawiania sportu!

Sport to jedna z dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia nośnikiem wielu wartości. Jego uprawianie może pozytywnie wpływać na styl życia. Sport to doskonalenie ciała i ducha, to gatunek aktywności zaspakajający w szlachetny metoda potrzebę rywalizacji i osiągania wyników. Zrzeszenia sportowe najczęściej gromadzą ludzi młodych, powinny zatem oddziaływać na nich wychowawczo, a także integrować młodzież z różnych grup społecznych. Struktury organizacji sportowych mogą istnieć wykorzystywane w różnych celach, np. do krzewienia określonych wartości.

Uprawianie sportu zwykle idzie w parze z zachowaniami służącymi zdrowiu i może istnieć pomocne w eliminowaniu z życia nastolatków nałogów. Badania wykazały, iż gimnastyka bywa jednym z czynników odstręczających od palenia tytoniu. Młode osoby wysoce aktywne fizycznie później aniżeli ich rówieśnicy sięgają po pierwszego papierosa. Zwiększają w ten metoda szansę, iż w przyszłości będą osobami niepalącymi. Wśród sportowców mało bywa osób pijących picie wyskokowy regularnie; na ogół sportowcy wypijają jedynie sporadycznie np. lampkę wina.

Z badań wynika też, iż im pełniej młodzież akceptuje normy współżycia obowiązujące w sporcie i tego system wartości, takim bardziej widoczna bywa jej nieżyczliwość do sięgania po narkotyki. Sport przyczynia się do prowadzenia zdrowego pod każdym względem trybu życia. Warto i trzeba natchnąć do niego pociech i młodzież. Jeśli aczkolwiek do tej pory jej aktywność fizyczna ograniczała się do ćwiczeń kciuka na przyciskach pilota telewizora, nie możemy zaczynać od wyczerpującego treningu.

Regularny wysiłek sprzyja wzrostowi masy mięśniowej

Głównym ich materiałem budulcowym bywa białko. W żywieniu osobnika białka nie możemy wyręczyć innymi składnikami pokarmowymi. Badania potwierdzają zwiększone zapotrzebowanie na białko u ludzi aktywnych fizycznie w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia. Dlatego tak istotny bywa uczestnictwo tego składnika odżywczego, szczególnie pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego, w diecie osób uprawiających sport. Jego niedobór sprawia, iż wiele czynności organizmu ludzkiego nie przebiega prawidłowo i zmniejsza się tego wydolność.

Wzmożona aktywność fizyczna powoduje również wzrost zapotrzebowania na witaminy, głownie z grupy B, a także C, E i beta-karoten. Procesy fizjologiczne związane ze znacznym wysiłkiem fizycznym wymagają również zwiększenia dziennego zapotrzebowania na składniki mineralne, szczególnie iż następuje ich większa strata z wydzielanym potem.

Przede wszystkim organizmy młodych i początkujących sportowców wykazują znacznie zwiększone zapotrzebowanie na żelazo. Wywołane bywa to koniecznością przystosowania się organizmu do stałego wzmożonego wysiłku fizycznego, a także (tak jeśli w przypadku i innych składników mineralnych) szybszym aniżeli u osób nie trenujących wydalaniem tego pierwiastka, pomiędzy innymi z potem. Niedobory i straty składników mineralnych i witamin wyrównuje się zazwyczaj poprzez podawanie adekwatnie wzbogaconych napojów lub odżywek.

Zagrożenia rozpoczętego milenium, zwiększające się koszty ochrony zdrowia drastycznie odczuwane poprzez każdego obywatela, nacisk społeczny na cena zdrowia i dobrej kondycji pracownika, wreszcie moda na nieletni wygląd stwarzają sytuację, iż coraz powszechniej docenia się gimnastyka i aktywność fizyczną jako centrum podtrzymywania i pomnażania zdrowia. Uczestnictwo w sporcie do wszystkich bywa postrzegane nie wyłącznie jako zjawisko kultury wolnego czasu, choć jako promocja zdrowia. Nurt sportu dla wszystkich w Polsce funkcjonuje pod nazwą sportu rekreacyjnego.

W poszukiwaniu skutecznych metod zapobiegawczych chorobom cywilizacyjnym, odkryto na nowo znaczenie ćwiczeń fizycznych, zabiegów hartujących i innych zachowań pro zdrowotnych, w tutejszym tradycyjnych. Oprócz nowoczesnych form aktywności rekreacyjnej mamy takie sporty jak aerobik, kulturystyka, fitness, marsze i biegi kondycyjne, jazda na rowerze.Równolegle sięga się do spuścizny starych kultur ludowych i narodowych zarówno jogi poprzez tai-chi, karate, kung-fu oraz do technik medytacyjnych, treningu autogenicznego i innych technik relaksacyjnych.

 

Choroby cywilizacyjne powodowane hipokinezją (np. choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, grubość), zagrożenia ekologiczne wynikające z industrializacji i urbanizacji, powodują, iż coraz częściej traktuje się ruch, rekreację fizyczną, jako skuteczne antidotum na zagrożenia współczesności, jaki może podnosić jakość życia człowieka.

Aktywność fizyczna musi istnieć wtopiona w styl życia, nie może być zajęciem od czasu do czasu, czymś odświętnym. Powinna towarzyszyć człowiekowi na co dzień i możliwie poprzez całe życie. Są kraje, w których spor rekreacyjny uprawia 60-90% społeczeństwa i to z nich powinniśmy brać przykład.

Doping

Niestety, przynależność do organizacji sportowych tworzy niekiedy warunki do zażywania niedozwolonych środków dopingujących i powoduje łatwiejszy do nich dostęp. Przesadna rywalizacja, pragnienie pobijania kolejnych rekordów może wywoływać klimat przyzwolenia na tego typu praktyki. Sprzyja temu napięcie i nieustanne nastawienie na wyniki. Pamiętajmy, iż są to zachowania absolutnie niezgodne z duchem sportowej rywalizacji i, co jeszcze ważniejsze, wysoce niebezpieczne do zdrowia zawodników.

Zamiast przyjmować groźne i niedozwolone substancje, lepiej zastanowić się nad menu dla sportowca Truizmem bywa stwierdzenie, iż osoby czynne fizycznie powinny spożywać więcej żywności aniżeli ludzie prowadzący siedzący tryb życia. Wiadomo, iż wzmożony wysiłek fizyczny powoduje większe zapotrzebowanie na energię. Gdy chodzi o sportowców, jej niezbędna ilość, a także uczestnictwo poszczególnych składników pokarmowych zależą od rodzaju uprawianej dyscypliny, czasu trwania i intensywności wysiłku fizycznego. Sportowiec, żeby dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnej energii (od 3500 do chociażby 7000 kcal), musiałby zjadać ogromne porcje pożywienia, co z kolei obciążałoby tego żołądek i groziło zmniejszeniem ogólnej wydolności. Dlatego lekarze i dietetycy zalecają przyjmowanie odpowiednich odżywek i preparatów, jakie odznaczają się małą objętością przy dużym skoncentrowaniu energii i składników spożywczych.

Organizm ludzki potrzebuje przede wszystkim energii w postaci węglowodanów, jakie są głównym jej źródłem do pracujących mięśni. Należy to uwzględnić przy układaniu jadłospisu do sportowca. Węglowodany powinny dostarczyć tego organizmowi 60%, tłuszcze zaś 20-30% całkowitego dobowego zapotrzebowania na energię. Niestety, złe zwyczaje żywieniowe całego społeczeństwa, a także sportowców, prowadzą wysoce często do zmniejszenia (procentowego) spożycia węglowodanów. Potwierdzają to badania, z jakich wynika, iż chociażby osoby uprawiające sport, a więc prowadzące zdrowszy aniżeli przeciętnie tryb życia, spożywają za mało mleka i owoców i warzyw.